daocoffeethailand.com
ยินดีตอนรับสู่ ดาวค๊อฟฟี่

บริษัท ซำ บาย ดี จำกัด ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดาวคอฟฟี่ ผู้เดียวในประเทศไทย

โดยการร่วมทุนกับกลุ่มบริษัทดาวเฮือง (Dao Heuang Group) ผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ที่สุดในประเทศลาว ด้วยความสมบูรณ์ด้านภูมิประเทศในการปลูกกาแฟสายพันธ์อาราบิก้า

การปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ และเทคนิคการปลูกกาแฟโดยชาวฝรั่งเศส ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ต้น ค.ศ.1900 บนที่ราบสูงโบโลเวณที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1200 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียสตลอดปี ดินภูเขาไฟเก่า อันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุที่ต้นกาแฟต้องการ รวมถึงแหล่งน้ำจากธรรมชาติที่มีปริมาณมากตลอดทั้งปี จึงทำให้กาแฟดาว (Dao Coffee) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งออกจำหน่ายไปยังกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา เอเชียตะวันออก

และในวันนี้ บริษัท ซำ บาย ดี จำกัด ยินดีที่ได้นำผลิตภัณฑ์ดีเยี่ยมระดับโลกมาสู่ตลาดในประเทศไทย

ยินดีตอนรับสู่ ดาวค๊อฟฟี่